7. Agnese Lāce

Darbības joma

Cilvēktiesības un sabiedrības saliedētība.

Izglītība

LU maģistra grāds ar izcilību politikas zinātnē, Eiropas vienotais maģistra grāds migrācijas un sabiedrības saliedētības studijās, doktora grāda pretendente politikas zinātnē Koča universitātē Turcijā starptautiskajās attiecībās.

Pieredze

Mana profesionālā dzīve ir bijusi saistīta ar pētniecību un interešu aizstāvību migrācijas un integrācijas politikas jomā akadēmiskajā vidē, NVO un starptautiskajās organizācijās. Šobrīd esmu Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre un turpinu darbu, lai Latvijā nodrošinātu labāku sabiedrības saliedētības politiku un labāku sistēmu starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskajai iekļaušanai.

Kandidēju, jo…

Redzu, ka vairākās jomās, kas rūp partijai “Progresīvie”, šobrīd iztrūkst Latvijas balss. Ir jācīnās par labāku un taisnīgāku politiku visiem, nodrošinot lielāku un jēgpilnāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. ES politika jāveido kopā ar tiem, uz kuriem tā attiecas.