9. Alla Beļinska

Darbības joma

Sociālā joma.

Izglītība

Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībā un administrēšanā, kā arī profesionālo izglītību kā sākumskolas un sporta skolotāja.

Pieredze

Jau vairāk kā 10 gadus esmu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja. Šī biedrība ir viena no atpazīstamākajām organizācijām Latvijā, kas veido labvēlīgu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, atbalstot tos labdarībā, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībā. Par savu darbu esmu saņēmusi “Latvijas Lepnums” balvu nominācijā “Cīnītāja”, kā arī virkni atzinības rakstu no dažādām valsts iestādēm par nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības attīstībā un cilvēku izaugsmē, veselībā un labklājībā.

Kandidēju, jo…

Eiropas Savienības stūrakmeņi ir brīvība un taisnīgums. Kā līdzeklis demokrātiskas sabiedrības uzturēšanai tiek izmantots tiesību spēks, nevis vara un pakļaušana. Uzskatu, ka tieši tā ir iespējams rūpēties un veidot mūsu nākotni, kurā tiek nodrošināta demokrātija, tiesiskums un miers gan Eiropā, gan pasaulē.