1. Elīna Pinto

Darbības joma

Drošība un aizsardzība, likuma vara un pilsoniskā sabiedrība, ES jautājumi.

Izglītība

Esmu ieguvusi tieslietu izglītību Latvijā un Francijas-Latvijas diplomu Eiropas Savienības lietās. Eiropas Maģistra grādu cilvēktiesībās un demokratizācijā esmu papildinājusi ar Londonas Ekonomikas augstskolas programmu publiskās pārvaldes inovācijās un Luksemburgas Universitātes programmu ilgtspējīgu finanšu jomā.

Pieredze

Esmu publiskās pārvaldes profesionāle ar 20 gadu pieredzi nacionālajā, ES un citu starptautisko organizāciju dienestā, kā arī pilsonisko interešu pārstāvībā Latvijā un Eiropas līmenī. Mani iedvesmo jaunu, pret līdzcilvēkiem un vidi atbildīgu risinājumu rašana šodienas un rītdienas politikas, pārvaldības, ekonomikas un labbūtības izaicinājumiem.

Kandidēju, jo…

Šajos trauksmainajos laikos Latvijai vajag jaunus enerģiskus un lietpratīgus pārstāvjus Eiropas Savienības lēmumpieņemšanā – vēlos tajā ieguldīt savu pieredzi un dziļo ticību cilvēcīgākai, taisnīgākai, zaļākai, eiropeiskai Latvijai. Divdesmit gadus pēc Latvijas pievienošanās ES nespēju pieņemt, ka daudzi Latvijas politiķi arvien vēl uzskata Briseli par tādu kā zaglīgi apkāšamu ārzemju onkuli, nevis rīkojas kā līdzatbildīgi partneri un līderi spēcīgā Eiropā. ES ir balsts mūsu drošībai, solidaritātei un augstākai dzīves kvalitātei katram cilvēkam Latvijā.