12. Ina Lenca

Darbības joma

Dzimumu līdztiesība, sociālā politika.

Izglītība

Iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā Latvijas Universitātē

Pieredze

Interešu aizstāvības speciāliste. Biedrībā “Gribu palīdzēt bēgļiem” nodarbojos ar Ukrainas civiliedzīvotāju interešu un tiesību aizstāvību un sociālekonomiskās integrācijas jautājumiem. Iepriekš politikas koordinatore biedrībā “Centrs MARTA”, kur nodarbojos ar interešu aizstāvību un politikas veidošanas jautājumiem dzimumu līdztiesības jomā.

Kandidēju, jo…

Vēlos Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī virzīt dzimumu līdztiesības jautājumus un iniciatīvas, lai novērstu vardarbību, mazinātu diskrimināciju un paplašinātu Latvijas un Eiropas Savienības iedzīvotāju iespējas izvēlēties kvalifikācijai un spējām atbilstošu nodarbinātību, kur atalgojums ir balstīts uz vienlīdzības principiem.  Man ir būtiski veicināt politisko izpratni un Latvijas iedzīvotāju informētību par viņu tiesībām un iespējām Eiropas Savienībā.