15. Laila Balga

Darbības joma

Sociālā joma.

Izglītība

Ieguvusi tiesību zinātņu specialitāti ar jurista kvalifikāciju

Pieredze

Šobrīd esmu EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkla), IWO-International Women’s Organisation un Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas valžu priekšsēdētāja, kā arī Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekle. Visu profesionālās darbības laiku esmu saistījusi ar sieviešu līdztiesības un sociāldemokrātijas kustībām.

Kandidēju, jo…

Pārstāvu sociāli mazaizsargātās grupas un vēlos ar tām runāt. Tāpat labi izprotu starptautisko sociālo politiku, kā arī vispārējās politiskās norises Latvijā.