6. Mairita Lūse

Darbības joma

Vides aizsardzība, atkritumu apsaimniekošana.

Izglītība

Ieguvusi maģistra grādu ekonomiskajā attīstībā un sadarbībā.

Pieredze

Pirms iesaistes politikā nodarbojos ar vides izglītību un konsultācijām par atkritumu rašanās novēršanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Esmu strādājusi kā vides izglītotāja ne tikai Latvijā, bet arī Spānijā un Argentīnā. Rīgas domē lielāko uzmanību veltīju atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, panākot dalīti vākto atkritumu apjoma dubultošanos. Saeimā, papildus vides jautājumiem, uzmanību veltu sociālajiem jautājumiem, dzimumu līdztiesībai un jauno vecāku interešu aizstāvībai.

Kandidēju, jo…

Vēlos palīdzēt skaļāk izskanēt PROGRESĪVIE pozīcijām vides jautājumos un norādīt uz mūsu vēlmi ieviest sistemātiskus un cilvēku interesēm atbilstošos risinājumus.