5. Māris Grāvis

Darbības joma

Sociālā aizsardzība, integrācija, vienlīdzība.

Izglītība

Ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē un maģistra grādu uzņēmējdarbībā.

Pieredze

Jau 20 gadus īstenoju pasākumus sociālās integrācijas veicināšanai Latvijā.  Šo gadu laikā ir izdevies radīt vienu no lielākajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kurā apvienojas komada ar vairāk kā 150 speciālistiem. Esmu īstenojis daudzus projektus, lai neiespējamais kļūtu iespējams, un cilvēki saņemtu tiem nepieciešamos pakalpojumus. Paralēli esmu sociālās uzņēmējdarbības veicinātājs radot uzņēmumus ar pievienoto vērtību. Esmu arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes sastāvā. Mans hobijs ir basketbols, kā arī šobrīd esmu basketbola treneris.

Kandidēju, jo…

Vēlos aktualizēt sociālos jautājumus, sevišķi pārstāvot mazākaizsargāto grupu intereses valsts un ES līmenī.