18. Selma Teodora Levrence

Darbības joma

Jaunatnes politika.

Izglītība

Ieguvusi Bar-Ilan Universitātes bakalaura grādu politikas zinātnēs un komunikācijā.

Pieredze

Vairāk nekā 5 gadu pieredze, darbojoties dažādās nevalstiskās organizācijās un pilsoniskajā sabiedrībā. No 2019. līdz 2022. gadam vadīju Jaunatnes organizāciju “Protests”, strādājot primāri ar integrācijas un iekļaušanas jautājumiem, kā arī ar feminismu un LGBTQ+ tiesībām saistītām tēmām. Jau vairākus gadus darbojos starptautiskā sadarbības tīklā, kas veicina jauniešu un jaunatnes darbinieku iesaisti politiskajos procesos. Kopš 2021. gada dažādās formās esmu strādājusi partijā Progresīvie dažādos politisko pārstāvniecību līmeņos un aktīvi iesaistījusies vēlēšanu kampaņās.

Kandidēju, jo…

Vēlos vairāk izcelt jauniešu un dažādu marginalizētu grupu balsis politikā.