29.01.2022

Izturība un atbalsts sarežģītā gadā – atskats uz Rīgas darbiem un 2022. gada budžetu

Šonedēļ Rīgas dome apstiprināja 2022. gada budžetu. Rīgai šis ir noturības un plānošanas budžets. Par spīti ekonomiskajai situācijai, enerģētikas krīzei un pandēmijas apstākļiem, PROGRESĪVIE turpina galvaspilsētā īstenot atvērtu, sociāli atbildīgu un videi draudzīgu pārvaldību. Esam gandarīti, ka arī šajos sarežģītajos apstākļos ievērojams atbalsts tiek sniegts sociālo pakalpojumu uzlabošanai un drošības tīkla attīstīšanai.

Šī gada budžets ietver simtiem dažādus lēmumus, kuru mērķis ir uzlabot rīdzinieku un rīdzinieču ikdienu. Šajā rakstā esam izvēlējušies dažas no nozīmīgākajām rīcībām pārvaldībā un pretkorupcijā, vidē, sociālā atbalsta, izglītības, mobilitātes, pilsētvides un attīstības, kā arī mājokļu un enerģētikas jomās.

Budžeta pieņemšana ir laiks, kas ļauj gan novērtēt līdz šim padarīto, gan arī izvērtēt mūsu mērķus nākamajiem gadiem. PROGRESĪVIE mērķi galvaspilsētā ir paredzami – tā ir godīga un patīkama Rīga, kas īsteno pierādījumos balstītas rīcības un atbalsta katru pilsētas iedzīvotāju. Paldies katram no mūsu 11 Rīgas domes deputātiem un Kustība Par! frakcijas kolēģiem par vienoto un neizsīkstošo komandas darbu!

Pretkorupcija un pārvaldība

Viena no spilgtākajām izmaiņām jaunajā Rīgas domē ir uzlabojumi pārvaldībā un pretkorupcijas rīcībā. Rīdziniekiem un rīdziniecēm neizdevīgu lēmumu atcelšana mūsu galvaspilsētai ļauj ietaupīt desmitiem miljonu eiro. Novēršot izšķērdību un ietaupot līdzekļus, Rīga var veltīt vairāk resursus pilsētas labiekārtošanai un pakalpojumiem. Kā izšķērdības mazināšana ir ļāvusi ietaupīt pēdējā gada laikā?

◆ 5,5 miljoni EUR: Ietaupīti soda naudās, panākot izlīgumu ar Konkurences padomi “Tīrīgas lietā”

◆ 0,9 miljoni EUR: Papildu ienākumi 3 gados no godīgas izsoles krematorijas ēkai

◆ 1,6 miljoni EUR: Ietaupījums rīdziniekiem SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” apsaimniekošanas maksās, samazinot pakalpojumu izmaksas

◆ 20 miljoni EUR: Ietaupījumi no saimnieciskas rīcības SIA “Rīgas Satiksme”

PROGRESĪVIE vadībā Rīga vēršas pret izsaimniekošanu un pašvaldībai neizdevīgām prioritātēm. Azartspēļu zāļu aizliegums pieņemts visā Rīgas teritorijā ar Rīgas teritorijas plānojumu. Izņēmums paredzēts tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās, par kurām pašvaldība nevar lemt. Pēc revīzijas SIA “Rīgas meži” atlaisti 2 valdes locekļi. Sagatavoti iesniegumi par vairāku simtu tūkstošu EUR tēriņu izšķērdēšanu, uz kuru pamata uzsākti kriminālprocesi. Pērn nolemts slēgt zaudējumus nesošo “Rīgas ūdens” apakšuzņēmumu “Aqua Riga”.

 

Sociālais atbalsts

Viena no PROGRESĪVIE prioritātēm Rīgas domā ir sociālā atbalsta palielināšana. Laikus sniegts atbalsts ļauj gan risināt problēmas to saknē, gan ietaupīt finanšu līdzekļus ilgtermiņā. Tas ļauj ģimenēm palikt vienotām un dzīvot pilnvērtīgāku, patstāvīgāku dzīvi. Mūsu mērķis Rīgā ir radīt efektīvu drošības tīklu katram un katrai, kam tas nepieciešams. Palielināt atlīdzību un darba kvalitāti cilvēkiem, kas sniedz palīdzību tad, kad tā ir visvairāk nepieciešama.

Pakalpojumam “Aprūpe mājās” 2022. gadā finansējums palielināsies par 800 000 EUR. Šis pakalpojums sniedz palīdzību mājas darbos un sadzīvē Rīgas senioriem, kuri paši vairs nespēj sevi aprūpēt. Atbalstam sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm šogad piešķirti papildu līdzekļi 301 824 EUR apmērā. Tiek sniegts atbalsts gan bērniem, gan viņu vecākiem, kas bieži vien ieņem pilna laika aprūpētāju lomas. Pakalpojums ļauj šiem cilvēkiem atgriezties sadzīvē, darbā vai studijās, preventīvi novēršot izdegšanu.

2022. gada budžetā paredzēti 1 445 629 EUR sociālo pakalpojumu cenu palielinājumam. Tas ļaus palielināt finansējumu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir Rīgas sociālās sistēmas mugurkauls un nodarbina vairāk nekā 2000 darbiniekus. Savukārt finansējums sociālās nozares darbinieku atlīdzībai palielināts par nepilniem 700 00 EUR. Palielināta atlīdzība arī Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem, budžetā tam paredzot 138 000 EUR.

2021. gadā sadarbībā ar Labklājības ministriju ir panākts vēsturē pirmais Ministru kabineta piešķirtais finansējums 1,3 miljonu EUR apmērā, ar kura palīdzību plānota jauna grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra būvniecība Rīgā. Pašvaldība šajā projektā finansēs atlikušo summu. Šogad plānots pabeigt arī pagājušajā gadā uzsāktos remontdarbus atsevišķās sociālās aprūpes centru Gaiļezers un Mežciems nodaļās, padarot tās mājīgākas un veidojot ģimenisku aprūpi arī pašvaldības institūcijās. Tas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un ļaus mainīt stereotipus par novecošanu. Atbalsts tiek sniegts arī politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – šogad atbalsta summa palielināsies par 115 850 EUR.

Šī ziema daudziem no mums pienāca ar nepatīkami augstiem rēķiniem. Rīgā esam īstenojuši rīcības, lai iespēju robežās šo rēķinu slogu mazinātu. Kompensējot apkures un elektroenerģijas cenu pieaugumu, šogad Mājokļa pabalstu finansējums palielināts par 500 000 EUR. Šis pieaugums nāk papildus iepriekšējā gada palielinājumam – 440 000 EUR.

Aicinām rēķinu segšanas grūtību gadījumā vai jebkādu sociālās palīdzības jautājumu gadījumā vērsties Rīgas Sociālajā dienestā. Daudzās no šīm situācijām palīdzību var sniegt tieši jūsu pašvaldība. Daudzi no atbalsta veidiem nav atkarīgi no ģimenes ienākumiem.

Palīdzību var atrast ŠEIT

 

Vide

Ilgtspējīga vides politika ir nozīmīga ne tikai mūsu dabai – efektīvi vides risinājumi uzlabo sabiedrības veselību, ietaupa resursus un finansiālos līdzekļus, kā arī samazina vides un atkritumu piesārņojumu Latvijā un pasaulē.

2021. gadā Rīga spēra būtiskus soļus atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanā. Ar jauniem saistošajiem noteikumiem tika atvieglota šķirošanas konteineru uzstādīšana – tika uzstādīti vairāk nekā 2000 jauni konteineri iepakojuma šķirošanai un vairāk nekā 1000 jauni konteineri stikla šķirošanai. 2021. gadā atkritumu šķirošana ir ietaupījusi rīdziniekiem ~9,5 miljonus EUR. Plašākas šķirošanas iespējas ļāvušas ietaupīt papildu ~1,5 miljonus EUR.

Pērn norisinājās plašākā koku stādīšana Rīgas vēsturē. 2021. gadā tika iestādīti 170 dižstādi visā Rīgā. 2022. gadā Pierīgas mežos par aptuveni 30% tiks samazināta mežizstrāde. Tas nozīmē – mazāk kailciršu, vairāk iespēju rīdzinieku atpūtai, pastaigām un sēņošanai.

2022. gadā turpināsies plaša koku stādīšana un esošo aizsardzība, nodrošinot kokiem laistīšanu un barības vielas. Pilsētā izveidoti arī 20 dabisko pļavu laukumi kopumā 2,6 ha platībā.

Šogad Rīgā uzlabosies arī atveldzēšanās iespējas – tiks izveidoti vairāki brīvkrāni dzeramā ūdens ņemšanai.

 

Izglītība

Izglītība pandēmijas apstākļos ir īpaši izaicinoša gan skolēniem, gan pedagogiem. Rīgas dome šajā posmā ir veikusi ievērojamus remontdarbus dažādās skolās un bērnudārzos, cēlusi pašvaldības pedagogu atalgojumu, veicinājusi vakcinācijas iniciatīvas un palielinājusi atbalstu izglītības iestāžu darbiniekiem.

Esam spēruši soļus, lai uzlabotu bērnudārzu pieejamību Rīgā. No 2022. gada tiek palielināts līdzfinansējums privātajos bērnudārzos par 41EUR mēnesī – no 266 EUR uz 307 EUR. Šogad tiks atvērti divi jauni bērnudārzi, nodrošinot 300 jaunas vietas – Rūpniecības ielā 21 un Slāvu ielā 19. Papildus tam, aukļu pakalpojuma līdzfinansējums tiek palielināts par 30 EUR mēnesī, no 151 EUR uz 181 EUR.

2021. gadā ir veikti dažādi atjaunošanas darbi 47 skolās un 68 bērnudārzos (kopējais finansējums ~16 mijoni EUR). Šie remonti iekļauj gan plašus iekštelpu remontdarbus, gan uzsvaru uz ventilācijas sistēmu uzlabojumiem, kas pandēmijas apstākļos ir īpaši svarīgi. Kopumā iekštelpu remonts veikts 28 bērnudārzos (~2,5 miljoni EUR). 2022. gadā būs pieejams finansējums arī bērnudārzu ārtelpu labiekārtošanai (celiņiem, žogiem un bērnu laukumiem) apmēram 3 miljonu EUR apmērā.

Rūpējoties par darbinieku labklājību un pozīciju konkurētspējas palielināšanai, Rīgas dome beidzot apmaksās veselības apdrošināšanu arī skolotāju palīgiem, auklēm, asistentiem, sociālajiem aprūpētājiem, surdotulkiem un personāla speciālistiem Rīgas izglītības iestādēs (280 000 EUR).

Atgādinām arī, ka Rīgas domes vakcinācijas motivācijas programma devusi gaidītos panākumus, jo jau uz 2021. gada septembri 179 Rīgas izglītības iestādēs vairāk nekā 80% darbinieku bija vakcinējušies vai iesnieguši pārslimošanas sertifikātu. Mūsu iniciatīva uzlaboja vakcinēšanās procesu ar atlīdzību, nevis ar sodiem – izglītības iestādes saņēma atbalstu par rezultātu sasniegšanu, kas pēcāk var tikt izmantots inventāra iegādei vai pasākumu organizēšanai.

 

Mobilitāte

Rīga veic uzlabojumus transporta un mobilitātes jomā, lai galvaspilsēta kļūtu drošāka visiem satiksmes dalībniekiem. Liela nozīme šeit ir piešķirta iepriekšējos sasaukumos nerisinātām problēmām – mikromobilitātei, gājēju un velobraucēju iespējām un drošībai.

2022. gadā Rīgā sāks darbu jaunizveidotā veloinfrastruktūras attīstības nodaļa. Veloinfrastruktūras attīstības budžets tiek palielināts par 40% – apmēram 100 000 EUR. Paralēli ir uzsākta velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015.-2030. gadam aktualizēšana.

Vēl joprojām tiek īstenoti apkaimes savienojošie veloprojekti Ķīpsalā, Ķengaragā, Purvciemā un citur. 2022. gadā plānota arī jaunu veloprojektu izveide: Imanta–Daugavgrīva un Centrs–Ziepniekkalns.

Rīga aktīvi strādā pie jaunu sabiedriskā transporta uzlabojumiem un jaunu joslu ieviešanas. Cilvēkiem, kas ikdienā lieto sabiedrisko transportu, ir īpaši optimizēts viens no populārākajiem maršrutiem – 4.trolejbuss. Vairākās ielās luksofora maršruta signāli pielāgoti sabiedriskajam transportam, un tagad ielās tiek dota priekšroka sabiedriskajam transportam.

Pirmo reizi Rīgā tiks sākta vides pieejamības stratēģijas izstrāde ar pētījumu “Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsētu Eiropā?”. Tiks uzsākts darbs arī pie iniciatīvas “Drošs ceļš uz skolu”. Lai uzlabotu pilsētvidi, Strēlnieku laukums atbrīvots no uz ietvēm esošām autostāvvietām. Stāvvieta noņemta arī Barona ielā, uz kuras bieži vien atstātie auto kavēja 1. tramvaja maršrutu. Uzlabota arī gājēju infrastruktūra – atjaunotas ietves un veidotas jaunas gājēju pārejas (piemēram, jauna gājēju pāreja uz Brīvības aleju).

 

Pilsētvide un pilsētas attīstība

Patīkamas un tālredzīgas pilsētvides izveide sākas ar veiksmīgu plānojumu. Pērn Rīgā tika pieņemts Rīgas teritorijas plānojums, kuru ļoti ilgi gaidīja gan pilsētplānotāji, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Līdz 2030. gadam ir paredzēts attīstīt vairāk zaļās teritorijas apkaimēs, nostiprināt ģimenes dārziņu izmantošanas iespējas ilgtermiņā, konkretizēt noteikumus gaisa piesārņojuma ierobežošanai un monitoringam, kā arī precizēt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves aizsardzībai pret troksni.

Šogad tiks apstiprināta Rīgas Attīstības programma 2022.-2027. gadam. Paredzams, ka šī plāna gala redakcija ietvers 9 prioritātes, Investīciju plānu 357 projektiem ar plānoto kopsummu vairāk nekā 1 miljardu EUR. Rīgas pilsētvide kļūs gan pieejamāka, gan saliedētāka – 2022. gadā Rīgā, sadarbībā ar galveno ainavu arhitektu un dizaineri, virzīsimies uz vienota dizaina pilsētvides elementu pakāpenisku nomaiņu. Tā ietver jaunus un uzlabotus soliņus, atkritumu urnas un velonovietnes.

2022. gadā tiks veikti uzlabojumi arī pilsētas apgaismojumā, padarot Rīgu patīkamāku un drošāku. Tiks izbūvēts apgaismojums gājēju un veloceļam (Ziepniekkalns–Gulbju iela) un uzsākta projektēšana, lai apgaismotu trīs Rīgas parkus – Nordeķu, Ēbelmuižas un Sarkandaugavas Kalna parku. Esplanādē tiks atjaunots gājēju celiņu segums 7000 m2 platībā. Būtiski ieguldījumi paredzami arī Arkādijas parkā, Jaunatnes dārzā un citos parkos. Lai godātu Aspazijas daiļradi un darbu, Rīgā tiks izveidots izcilās dzejnieces un dramaturģes piemineklis – pieminekļa dizaina konkurss noritēs šogad.

Lai veicinātu pilsētas demokrātiju, apkaimju uzlabojumus un raitāk īstenotu līdzdalības budžeta projektus, 2022. gadā tiks izveidotas 5 jaunas amata vietas.

 

Mājokļi un enerģētika

Šī ziema ir Latviju pārsteigusi ar nepieredzēti augstām energoresursu cenām. Šis ir izaicinošs posms daudziem rīdziniekiem, tādēļ dome īsteno vairākus pasākumus, lai mazinātu energokrīzes cēloņus nākotnē un palīdzētu rīdziniekiem šodien. Tiek veikti ieguldījumi energoefektivitātē, lai nākotnes izmaksas par siltumu būtu zemākas. 

Enerģētiskās krīzes posmā “Rīgas Namu pārvaldnieks”, “Rīgas Siltums” un “Rīgas ūdens” nepiemēros kavējuma naudas par kavētajiem komunālo rēķinu maksājumiem. Tiek sniegtas iespējas sadalīt rēķinus. Ja jums ir grūtības segt rēķinus, tad, lūdzu, vērsieties attiecīgajā kapitālsabiedrībā vai Rīgas Sociālajā dienestā!

Uzlabojot pārvaldību SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” pārvaldītajās ēkās, tiek samazinātas izmaksas. Ir dubultots plānoto remontdarbu apjoms, jaunajos iepirkumos par 20%-50% samazinātas pakalpojumu izmaksas. Ap 70% klientu ir samazinājusies pārvaldīšanas maksa, kopumā ietaupot rīdziniekiem 1,6 miljonus EUR. Šajā posmā ir izremontēti vairāk nekā 150 Rīgas domei piederoši mājokļi, kas ļauj jau šobrīd samazināt mājokļu rindu un ļauj iedzīvotājiem ātrāk tos saņemt.

PROGRESĪVIE ir stiprinājuši Rīgas enerģētikas aģentūras kapacitāti. Jau šobrīd ir ieviesta energopārvaldības sistēma, un no 2022. gada visās RD izglītības iestādes tiks panākts līdz pat 20% enerģijas patēriņa samazinājums. Samazināti šķēršļi ēku renovācijai un energoefektivitātei Rīgā. Šogad piešķirts finansējums visu atbalsta veidu būtiskai paplašināšanai, un Rīgas enerģētikas aģentūra ir kļuvusi par vietu, kur saņemt atbildes un atbalstu visos jautājumos saistībā ar ēku energoefektivitāti. 

Rīgas enerģētikas aģentūrā (REA) ir izstrādātas un ieviestas vadlīnijas “apritīgai” būvniecībai, kas ļaus izvairīties no lieka resursu patēriņa un samazinās būvniecības sektora radītos atkritumus. Samazināti šķērsļi ēku renovācijai un energoefektivitātei Rīgā – informatīvais saturs par renovāciju sasniedzis 52 000 klausītājus, 110 ēku īpašniekiem sniegtas individuālās konsultācijas par renovāciju, REA enerģētikas speciālisti ir piedalījušies 8 kopsapulcēs par renovāciju 2022. gadā piešķirts finansējums visu atbalsta veidu būtiskai paplašināšanai. No 2022. gada tiks sāktas apmācības māju vecākajiem un mājokļu kopienas pārstāvjiem, lai vēl vairāk sekmētu ēku energoefektivitātes attīstību. Paralēli tiek izstrādāts finansējuma koncepts ēku energoefektivitātes fondam.