Sieviete, kura atvaira roku ēnas, jo tās ir seksuāla uzmākšanās

05.06.2024

Seksuāla uzmākšanās – kad par to beidzot sodīs?

Saeimas frakcija “Progresīvie” piedāvā savus Grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā un lūdz tos nodot Saeimas Juridiskajai komisijai. Šie grozījumi paredz, ka seksuāla uzmākšanās nav pieļaujama un par to jāpiemēro naudas sods, definējot to kā nevēlamu, pret citu personu vērstu jebkāda veida verbālu, neverbālu, digitālu vai fiziska seksuāla rakstura rīcību, kuras mērķis vai sekas ir personas cieņas vai privātuma aizskaršana.

Svarīgi radīt sabiedrībā izpratni, ka seksuāla uzmākšanās nav abpusēja flirtēšana vai vienkārša komplimentu izteikšana. Tā ir uzvedība, kas cilvēkam liek justies neērti un nedroši vidē, kurā viņš atrodas, tā var būt darba vieta, izglītības iestādē vai publiska vieta. Administratīvā atbildība seksuālās uzmākšanās gadījumos būs veids kā aizsargāt cilvēkus no šādām situācijām. Ieteikums šādu regulējumu ieviest ietverts arī konceptuālajā ziņojumā “Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”. Ar šo likumu Latvija būtu tuvāk, lai ieviestu Stambulas Konvencijas 40. pantu,” uzsver “Progresīvie” frakcijas priekšsēdētāja vietniece Mairita Lūse. 

Administratīvās atbildības noteikšana par seksuālu uzmākšanos ir arī būtisks solis, lai atturētu varmākas arī no turpmākiem seksuāla rakstura pārkāpumiem ar kaitīgākām sekām, par ko atbildība paredzēta jau Krimināllikumā. Likumprojekts plāno paredzēt, ka kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu par seksuālu uzmākšanos ir Valsts policijai. Tā kā Valsts policija izmeklē arī kriminālprocesus par seksuāliem noziegumiem, tad attiecīgi Valsts policijai ir pietiekama kompetence izvērtēt arī šādas administratīvo pārkāpumu lietas.  

Jau iepriekš Valsts Policija vērsusi uzmanību, ka saistībā seksuālo uzmākšanos, būtu jāveic likuma grozījumi, kas noteiktu administratīvo atbildību par seksuālu uzmākšanos. Lai veicinātu izpratni par to, kas ir seksuālā uzmākšanās, Frakcijas “Progresīvie” iesniegtā papildus argumentācija min seksuālās uzmākšanās piemērus:

  • seksistiski aizskaroši paziņojumi, kas tiek pausti konkrētai personai sabiedriskā vietā; 
  • personīgās telpas pārkāpšana, uzturēšanās ciešā tuvumā, izraisot cietušajā nepatiku, nevēlama tīša pieskaršanās, gramstīšanās, intensīva skatīšanās uz personas intīmām zonām; 
  • intīma, personīga rakstura komentāru izteikšana, jautājumu uzdošana par personas izskatu ar seksuālu zemtekstu, taujāšana par seksuālo pieredzi, piedāvājumi stāties seksuālās attiecībās (piesolot atlīdzību vai bez tās), sarunu uzsākšana un komunikācija par erotiska, seksuāla rakstura tēmām, seksuālu žestu / darbības demonstrēšana;  
  • seksuāla rakstura informācijas nosūtīšana vai pieprasījumi atsūtīt savas intīma rakstura fotogrāfijas, video;
  • dzimumorgānu demonstrēšana, demonstratīvi seksuāla atkailināšanās; 
  • neatlaidīga, netaktiska, uzstājīga, agresīva pārmēru privāta seksuāla / intīma vēršanās pie citas personas vai cita veida nevēlama un situācijai un vietai neatbilstoša seksuālas uzmanības paušana.