Dažādu cilvēku rokas kopā saliktas attēla vidū

02.05.2024

Pirmā vēlēšanu programma vieglajā valodā – partijai Progresīvie

Partija “Progresīvie” sadarbībā ar biedrību “Vieglās valodas aģentūra” kļuvusi par pirmo un vienīgo partiju Latvijā, kas savu 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu programmu piedāvā arī vieglajā valodā. Mērķis – padarīt programmas saturu saprotamu ikvienam vēlētājam, neskatoties uz vājākām latviešu valodas zināšanām vai uztveres traucējumiem.

Iniciatīva radīt vēlēšanu programmu arī vieglajā valodā ir partijas “Progresīvie” atbilde uz nepieciešamību nodrošināt visiem pilsoņiem iespēju saņemt svarīgu politisko informāciju un pieņemt izglītotus lēmumus, dodoties vēlēt š.g. Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Partija uzskata, ka šim solim ir potenciāls veicināt sabiedrības iesaisti demokrātijas procesos, jo nereti tieši neizpratne par partiju piedāvājumu un politiku kopumā attur ievērojamu daļu iedzīvotāju no dalības vēlēšanās. 

Vieglajā valodā tiek lietotas vienkāršas vārdu formas, īsāki teikumi un ir ierobežots vārdu skaits, kā arī tai raksturīga izvairīšanās no sarežģītiem vai abstraktiem jēdzieniem, kuri tradicionāli ir neatņemama sastāvdaļa politisko tekstu. Lai nodrošinātu teksta precizitāti un atbilstību vieglās valodas pamatprincipiem, “Progresīvie” sadarbojās ar biedrību “Vieglās valodas aģentūra”, kas dibināta 2000. gadā un sagatavo vai adaptē informāciju vieglajā valodā, sniedz konsultācijas un rīko dažādas apmācības. 

Divu programmas daļu salīdzinājums vieglajā valodā un pilnajā programmā.

Partijas programmas versiju salīdzinājums 

“Esam patiesi gandarīti par sadarbību ar “Vieglās valodas aģentūru”, kas adaptēja pilno vēlēšanu programmu vieglajā valodā. Mūsuprāt, šī programmas versija ir aktuāla ne tikai cilvēkiem ar intelektuālās uztveres traucējumiem vai vājākām valsts valodas prasmēm, bet ikvienam, kas līdz šim nav sekojis politiskajiem procesiem un nepārzina attiecīgo terminoloģiju,” uzsver “Progresīvie” partijas pārstāvis Jurģis Kalniņš. 

“Pētījumi rāda, ka 15-25% katras valsts iedzīvotāju nespēj uztvert sarežģītu informāciju sliktu valodas zināšanu vai uztveres traucējumu dēļ – tas nozīmē, ka arī ievērojama daļa vēlētāju patiesībā varētu nesaprast tradicionālās partiju programmas,” atklāj Irīna Meļņika, Vieglās valodas aģentūras vadītāja.

“Progresīvie” cer, ka šī iniciatīva rādīs ceļu arī citiem politiskajiem spēkiem un kopumā aktualizēs nepieciešamību arī partijām par politiku komunicēt vienkāršā, skaidrā un ikvienam iedzīvotājam saprotamā veidā, sekmējot vienlīdzīgu izpratni un iedrošinot ikvienu piedalīties politiskās diskusijās. 

Ar partijas “Progresīvie” pilno EP vēlēšanu programmu un programmu vieglajā valodā iespējams iepazīties šeit.


Informāciju sagatavoja Kortnija Māra Gurtlava

Partijas “Progresīvie” digitālās komunikācijas speciāliste

kortnija@progresivie.lv