19.04.2024

Par taisnīgu un ilgtermiņa mieru Izraēlā un Palestīnā

Partija “Progresīvie” iestājas par tādu Izraēlas valdības un palestīniešu konflikta risinājumu, kas būtu gan taisnīgs no abu tautu viedokļa, gan nodrošinātu ilgtermiņa mieru reģionā. Partijas ieskatā šāds risinājums ir iespējamais, vienīgi respektējot abu tautu tiesības uz pašnoteikšanos, valstiskumu un drošību, tāpēc iestājas par tā dēvēto “divu valstu risinājumu” atbilstoši 1993. gada Oslo vienošanās principiem un ievērojot 1967. gadā pamiera ietvaros nospraustās robežlīnijas.

Progresīvie nosoda gan Izraēlas īstenoto palestīniešu teritoriju ilgstošo okupāciju, gan sistemātisko palestīniešu cilvēktiesību neievērošanu, gan arī nelikumīgo apmetņu būvniecības pieļaušanu okupētajās teritorijās Rietumkrastā. Vienlaikus Progresīvie arī nosoda teroraktus, kas ir bijuši vērsti pret Izraēlas civiliedzīvotājiem, un radikālo palestīniešu pretošanos Izraēlas valstiskuma atzīšanai.

Paskaidrojumi

Pozīcija ir saskaņā ar politiskās partijas “PROGRESĪVIE” (turpmāk  ̶  partija) vērtībām un progresīvu politiku. Šī pozīcija ir saskaņā ar 2022. gadā pieņemto partijas programmas “Aizstāvam Nākotni!” 4.1. punktu, kas skaidri nostāda, ka partija iestājas par starptautiskās normās balstītu pasaules kārtību:

“PROGRESĪVIE aizstāvēs starptautiskās normās balstītu pasaules kārtību kā priekšnosacījumu Latvijas valstiskumam un ekonomiskās attīstības ilgtspējai.”

Iestāšanās par t.s. divu valstu risinājumu atbilst starptautiskajām likumu normām un stiprina starptautiskās normās balstītu pasaules kārtību. Arī mēs Latvijā atjaunojām mūsu neatkarību daļēji pateicoties starptautiskajām normām, kas neatzina nelegālu PSRS okupāciju.

Pievienojamies mūsu Eiropas sadarbības partneru Eiropas Zaļās partijas (turpmāk  ̶  EZP) politiskajai pozīcijai attiecībā pret Izraēlas un Palestīnas konfliktu. 2020. gada 8. jūlija Eiropas Parlamenta EZP/”Eiropas Brīvā alianse” frakcijas pozīcija: 

“Mūsu kā Zaļo principi šā konflikta risināšanā balstās uz mūsu apņemšanos ievērot starptautiskos likumus un uz dzīvotspējīgu divu valstu risinājumu, tostarp Palestīnas neatkarības centienu īstenošanu, Izraēlas un Palestīnas drošību, kā arī taisnīgumu, cilvēktiesību ievērošanu, mieru un drošību visā reģionā. (..) Mēs vēlamies miermīlīgu risinājumu, kas balstīts uz divpusēju vienošanos ar starptautiskām garantijām, atzīstot pašnoteikšanos gan ebreju tautai, gan palestīniešu tautai, kā arī miermīlīgu līdzāspastāvēšanu. Mēs noraidām jebkādu politiku, kas nostiprina dubultstandartus vai diskrimināciju.”

Pozīcija atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk  ̶  ANO) rezolūcijām, Eiropas Savienības (turpmāk  ̶  ES) un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk  ̶  ASV) pozīcijām attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu. 1947. gadā ANO pieņēma rezolūciju 181 (II), kas noteica, ka jātiek izveidotām divām valstīm tā laika Britu kontrolētajā Palestīnas mandātā: viena ebreju tautai un viena palestīniešu arābu tautai. 1974. gadā ANO pieņēma rezolūciju 3236 (XXIX), kas atkārtoti apstiprināja palestīniešu neatņemamās tiesības uz pašnoteikšanos, nacionālo neatkarību un suverenitāti, kā arī palestīniešu tiesības atgriezties savās mājās un īpašumos. ES uzstāj, ka ES iestājās par diplomātisku risinājumu konfliktam. 2021. gadā ES publicētājā pozīcijā par miera procesu starp Izraēlu un palestīniešiem skaidri iestājas par t.s. divu valstu risinājumu, nosoda Izraēlas apmetņu būvēšanu okupētajā Rietumkrastā un uzstāj uz miera sarunām starp abām pusēm:

“Mūsuprāt, vienīgais veids, kā atrisināt konfliktu, ir vienošanās, kas izbeidz 1967. gadā sākto okupāciju, izbeidz visas pretenzijas un piepilda abu pušu vēlmes. Viena valsts realitāte nebūtu savienojama ar šīm vēlmēm. (..) ES uzskata, ka topošajai Palestīnas valstij būs vajadzīgas drošas un atzītas robežas. To pamatā vajadzētu būt [Izraēlas] okupācijas 1967. gadā okupētājās teritorijās izbeigšanu ar iespējamām nelielām izmaiņām, par kurām vajadzības gadījumā savstarpēji vienojas saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijām 242, 338, 1397, 1402 un 1515 un Madrides procesa principiem. (..) ES uzskata, ka apmetņu celtniecība jebkur okupētajā Palestīnas teritorijā, tostarp Austrumjeruzalemē, ir nelikumīga saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, rada šķērsli mieram un draud padarīt neiespējamu divu valstu risinājumu. (..) ES nosoda visus vardarbības aktus, kuri kavē virzību uz mieru. ES atzīst Izraēlas tiesības aizsargāt savus pilsoņus no uzbrukumiem un uzsver, ka Izraēlas valdībai, izmantojot šīs tiesības, jārīkojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.”

Divu valstu risinājums ir ilgstoša ASV valdības pozīcija attiecībā uz Izraēlas un Palestīnas konfliktu.

Divu valsts risinājums balstās t. s. “Oslo vienošanās”, kas ir divas pieņemtās vienošanās starp Izraēlu un Palestīnas Atbrīvošanas Organizāciju (PLO) par diplomātisku risinājumu konfliktam. Iestājamies par miera procesu atsākšanu starp Izraēlu un palestīniešu pārstāvjiem. Uzskatām, ka ES ir jāveicina miera procesa atsākšanu un jāpiedalās potenciālajās miera sarunās.

Iestājamies par Eiropas Savienības Palestīnas valstiskuma de iure atzīšanu. Aicinām ES dalībvalstis atzīt de iure Palestīnas valstiskumu un pieņemt kopēju ES politiku Palestīnas valstiskuma de facto nostiprināšanā.

Aicinām ES noteikt nosacījumus un prasības attiecībā uz ofensīvo ieroču eksportu uz Izraēlu. Izraēlai ir jāievēro starptautiskās normas un likumus savā militarājā politikā, lai varētu saņemt un iepirkt ieročus no ES valstīm.

Ņemot vērā konflikta sarežģīto vēsturi un līdzšinējo lielo upuru skaitu, nepieciešams steidzami rast risinājumu, kas nodrošina mieru un iespēju abu valstu civiliedzīvotājiem dzīvot bez bailēm par terorismu un vardarbību. Lai panāktu mieru, respektējot gan izraēliešu, gan palestīniešu tiesības uz savu valsti un drošību, un izbeigtu vardarbības ciklu, ir nepieciešama virzība uz t. s. divu valstu risinājumu.