18.07.2023

Progresīvie: Satiksmes jomā ir jāveic politiskas izmaiņas

RĪGA, 2023. gada 18. jūlijā. Rīdziniekiem vissvarīgākajā – satiksmes jomā ir steidzami jāveic politiskas izmaiņas. Pārkāpumi Satiksmes departamentā liecina par nepieciešamību izveidot caurskatāmu politisko pārraudzību.

Izeja no šīs situācijas ir politiskās atbildības pārskatīšana pār visām jomām, tostarp par satiksmes jomu. Rīgā nedrīkst pieļaut ārkārtas vēlēšanas. Atbildību jomu pārskatīšana ir nepieciešama turpmākai sadarbībai starp četrām frakcijām.

Rīgā ir jābūt vienam mēram un vienam vicemēram, dodot lielāku ietekmi un atbildību komiteju vadītājiem un viņu vietniekiem. Pašreizējā situācija, kad Lindai Ozolai (KR) un Edvardam Ratniekam (NA/LRA) ir nodoti papildpienākumi “Par!”/Progresīvie” pārraudzības jomās, ir nepieņemama.

Politiskai rotācijai ir jānotiek arī komiteju līmenī, izvērtējot pēdējo trīs gadu darbu kvalitāti. Komiteju vadībai ir jāuzņemas vadošā loma nozares pārraudzībā un politikā. Atbildības dalīšana vicemēru vidū ir bijusi kļūda. Tas rada situāciju, kurā nav skaidrs, kurš atbild par konkrēto jomu – vicemērs vai komiteja.

Pārmaiņu koalīcija sāka savu darbu, balstoties uz šādiem principiem: laba pārvaldība, tiesiskums un atklātība, izpildvara un kapitālsabiedrības bez politiskās ietekmes, Rīga – pilsēta bez politiskām “karalistēm”.

Taču šie principi nav izturējuši laika pārbaudi. To pierāda pēdējā laika notikumi, tostarp rīcībnespējīgās Satiksmes departamenta pārkāpumu izmeklēšanas komisijas izveide.

Šī komisija ir atzinusi, ka tai nav kompetences un resursu veikt izvērtējumu diviem no trim pārkāpumiem.

Uz nepilnībām norāda arī sabiedrība par atklātību “Delna”. Tā secinājusi, ka darbam izmeklēšanas komisijā tika nozīmētas personas bez iepriekšējās pieredzes disciplinārlietu izmeklēšanā. Turklāt šīs disciplinārlietas izmeklēšana rāda, kā ar tiesiskiem līdzekļiem var izbeigt procesu pilnīgi bez rezultāta.

Progresīvie ir pārliecināti, ka vienīgā izeja no šīs krīzes ir cieņpilns un konstruktīvs dialogs domes politisko frakciju vidū.